Hledat

Kategorie

Newsletter

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku a  v souladu s platným právním řádem. Lhůta se počítá ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě písemně nebo elektronicky a měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

V případě, že je nutné poslat zboží zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží řádně zabalit. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána. Zboží by mělo být čisté a kompletní. Po podání balíku pečlivě uschovejte podací lístek. Zásilky odeslané na dobírku nebudou akceptovány.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Změna volby vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při reklamaci

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.


Úvodní stranaÚvodní strana

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky